به فروشگاه گوشت و پروتئین یامی میت خوش آمدید.
Tel: 07136356425
info@yummimeat.com

مرغ

فروش مرغ کامل بسته بندی بدون پوست از مرغ تازه کشتار روز شیراز، این محصول به صورت پاک شده و شسته شده بدون پوست و چربی تهیه می شود که پس از پاک شدن به صورت کامل  بسته بندی شده است: این محصول شامل سینه کامل و ران کامل، بال مرغ و گردن مرغ می باشد.

71,500تومان

ناموجود

دلیل بازگشت وجه