به فروشگاه گوشت و پروتئین یامی میت خوش آمدید.
Tel: 07136356425
info@yummimeat.com

سنکدان

سنگدان یکی از مغذی ترین بخش های بدم مرغ است، پروتئین زیادی دارد و در واقع میتواند 88 درصد از پروتئین روز را برایتان فراهم کند.

50,000تومان

ناموجود

دلیل بازگشت وجه