به فروشگاه گوشت و پروتئین یامی میت خوش آمدید.
Tel: 07136356425
info@yummimeat.com

جگر

جگر مرغ به دلیل ویتامین بالا یکی از نیازمندی های بدن میباشد.

جگر یکی از قسمت هایی است که ویتامین را در خودش جا میدهد و به همین دلیل برای سیتم تقویتی بدن شما بسیار مفید است.

45,000تومان

ناموجود

دلیل بازگشت وجه