به فروشگاه گوشت و پروتئین یامی میت خوش آمدید.
Tel: 07136356425
info@yummimeat.com

اسکلت

از اسکلت مرغ برای غذایی همانند سوپ میتوانید استفاده کنید.

12,500تومان

ناموجود

دلیل بازگشت وجه