به فروشگاه گوشت و پروتئین یامی میت خوش آمدید.
Tel: 07136356425
info@yummimeat.com
فیلترها
دسته بندی
دسته بندی
میگو سایز 25-21 (با سر و دم)
گوشت گردن گوسفندی (مهیا)

440,000تومان

گوشت سردست گوسفندی (مهیا)

470,000تومان

قلوه گاه گوسفندی (مهیا)

330,000تومان

دنبه لقمه ای گوسفندی

270,000تومان

اکبر جوجه
استیک مرغ منجمد (سالم و لذیذ)
استیک سینه مرغ (استخر مرغ)
میگو سایز 30-21 500گرمی
برگر ماهی 500 گرمی
ماهی سیباس 700 گرمی
گوشت برزیلی تنظیم بازار3کیلوگرم

945,000تومان

مرغ منجمد تنظیم بازاری 4 کیلو

262,800تومان

میگو پلویی

187,400تومان

میگو سایز 200-250/ 800گرم

294,700تومان

میگو پلویی سایز 200-150، 800 گرم

322,100تومان

میگو بیسر سایز31-40/ 200گرم

115,000تومان

میگو بیسر

108,500تومان

میگو پاک سایز 150-100 ، 200 گرم

92,000تومان

سوخاری دمدار سایز 26-30/ 400 گرم

254,800تومان

میگو پاک سایز 150-100 ، 800 گرم

371,700تومان

میگوی پاپ کورنی سایز 150-200/ 400 گرم

160,000تومان

میگو پاک سایز 150-100 ، 1000 گرم

463,500تومان

میگو پاک سایز 130-100 ، 500 گرم

236,900تومان

میگوی طعم دار سایز 41-50/ 1000گرم

769,300تومان

میگوی طعم دار سایز 41-50/ 500 گرم

393,100تومان

میگو پاک سایز 110-91، 500 گرم

273,700تومان

میگو سایز 150-100 ، 200 گرم

93,000تومان

میگوی سوخاری پروانه ای سایز 26-30/ 500گرم

313,300تومان

میگوی سوخاری پروانه ای 500گرم

467,000تومان

میگو سایز100-81 ، 200 گرم

113,100تومان

برگر میگو 500گرم
میگو سایز 90-71 ، 200 گرم

125,600تومان

میگو سایز 150-110، 1000 گرم

455,300تومان

میگو سایز 150-110، 500 گرم

229,600تومان

میگو سایز 150-110 ، 1000 گرم

551,600تومان

میگو سایز150-110 ، 500 گرم

242,800تومان

میگو سایز 110-91 ، 1000 گرم

561,500تومان

میگو سایز 110-91 ، 500 گرم

282,800تومان

میگو سایز 90-71 ، 800 گرم

489,800تومان

میگو سایز 90-71 ، 500 گرم

329,400تومان

میگو سایز 90-71 ، 500 گرم

312,900تومان

میگو سایز 90-71 ، 400گرم

251,200تومان

میگو سایز 90-71 ، 200گرم

131,500تومان

میگو سایز 70-61 ، 1000گرم

643,800تومان

میگو سایز 70-61 ، 800گرم

515,900تومان

میگو سایز 70-61 ، 500گرم

340,400تومان

میگو سایز 70-61 ، 500گرم

323,800تومان

میگو سایز 70-61 ، 400گرم

259,900تومان

میگو سایز 70-61، 300گرم

209,000تومان

میگو سایز 70-61 ، 200گرم

145,000تومان

میگو سایز 70-61 ، 200گرم

135,800تومان

میگو سایز60-51، 800گرم

555,800تومان

میگو سایز 60-51 ، 500گرم

365,300تومان

میگو سایز 60-51، 500گرم

348,700تومان

میگو سایز 60-51 ، 450گرم

279,900تومان

میگو سایز 60-51 ، 400گرم

279,900تومان

میگو سایز 60-51 ، 300گرم

224,000تومان

میگو سایز 60-51 ، 300گرم

214,600تومان

میگو سایز 60-51 ، 200گرم

155,000تومان

میگو سایز 60-51 ، 200گرم

145,800تومان

میگو سایز50-41 ، 800گرم

583,800تومان

میگو سایز 50-41 ، 500گرم

382,700تومان

میگو سایز50-41 ، 500گرم

366,200تومان

میگو سایز 50-41 ، 450گرم

330,100تومان

میگو سایز 50-41 ، 400گرم

293,800تومان

میگو سایز 50-41 ، 300گرم

234,400تومان

میگو سایز 50-41 ، 300گرم

225,000تومان

میگو سایز 50-41 ، 200گرم

162,000تومان

میگو سایز 50-41، 200گرم

152,800تومان

میگو سایز 40-31 ، 800گرم

603,300تومان

میگو سایز 31-40 ، 500گرم

394,900تومان

میگو سایز 40-31 ، 500گرم
میگو سایز40-31 ، 450گرم

341,000تومان

میگو سایز 40-31 ، 400گرم

303,600تومان

میگو سایز 40-31 ،300گرم

241,700تومان

میگو سایز 40-31 ، 400گرم

232,300تومان

میگو سایز 40-31 ، 200 گرم

166,800تومان

میگو سایز40-31 ، 200گرم

157,600تومان

میگو سایز 30-21 ، 1000گرم

936,300تومان

میگو سایز 30-21 ، 200گرم

194,200تومان

میگو سایز 20-11 ، 300گرم

366,320تومان

سینه بدون پوست با استخوان

16,900تومان

بال و بازو بسته بندی

137,000تومان

فیله مرغ بسته بندی

182,000تومان

استیک سینه بدون استخوان بسته بندی

17,450تومان

ران بدون پوست بسته بندی

146,000تومان

مرغ هشت تکه بدون پوست بسته بندی ۱۵۰۰گرم

197,000تومان

مرغ هشت تکه بدون پوست بسته بندی ۱۴۰۰گرم

185,000تومان

اسکلت

12,500تومان

سنکدان

50,000تومان

جگر

45,000تومان

دل

102,000تومان

استیک ران

185,000تومان

استیک بدون گوشواره

195,000تومان

استیک وفیله

185,000تومان

کتف و بال

104,000تومان

ران سایز 400-300
ران مرغ منجمد 350-300
مرغ

93,500تومان

استیک ماهی شیر 700 گرمی
ماهی شوریده 700 گرمی
استیک سینه بدون استخوان کیلویی

قیمت اصلی 185,000تومان بود.قیمت فعلی 177,000تومان است.

کتف و بال بسته بندی

100,000تومان

فیله مرغ بسته بندی

140,000تومان

سنگدان مرغ

50,000تومان

ران بدون پوست بسته بندی شده

110,000تومان

جگر مرغ

45,000تومان

دل مرغ

80,000تومان

استیک ران

140,000تومان

استیک و فلیه

185,000تومان

کتف و بال کیلویی

89,000تومان

ران درشت

60,000تومان

مرغ

71,500تومان

دلیل بازگشت وجه